Počet položek: 0 0,00 Kč

Zpracování osobních údajů

INFORMACE K OBLASTI OCHRANY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše společnost nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Správce osobních údajů

1.1.      Pověřencem správy Vašich osobních údajů je obchodní společnost A-Z Reklama CZ, s.r.o., se sídlem Strakonická 130/23, 46008 Liberec 8, identifikační číslo: 28740653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29873 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro písemné doručování: Strakonická 130/23, 46008 Liberec 8, adresa elektronické pošty: info@az-reklama.cz, telefon: 603203233.

Důvody zpracování osobních údajů

2.1.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce) v případě objednávky je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“). Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků.

2.2.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce) v případě registrace na webu, nebo objednání emailového zpravodaje je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

2.3.      Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, tj. zasílání obchodních nabídek a obchodních sdělení na emailovou adresu, jeli poskytnuta a jiných marketingových aktivit společnosti A-Z Reklama CZ, s.r.o.

2.4.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

3.1.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy se stanovuje na dobu nezbytnou dle obecně závazných právních a archivačních předpisů, zároveň i pro uchování údajů pro případné reklamační řízení, je stanovena minimálně na 10 let od Vašeho posledního nákupu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). V případě registrace na webu, nebo objednání e-mailového zpravodaje budou Vaše osobní údaje správcem uloženy do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Práva poskytovatele údajů

4.1.      Za podmínek stanovených v zákonném nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu (pokud jsou nesprávné), nebo právo na trvalý výmaz Vašich osobních údajů (pokud pominul důvod jejich zpracování viz bod 3.1.), popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

4.2.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

4.3.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo v souladu s právními předpisy porušeno, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.4.      Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

4.5.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Další příjemci osobních údajů

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží, či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a v případě souhlasu osoby zajišťující marketingové služby pro správce jako jsou například dotazníky spokojenosti a jim podobné podpůrné projekty, které zlepšují naše služby.

5.2.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.